Vlaams minister-president Bourgeois.
BELGA Vlaams minister-president Bourgeois.

Vlaamse regering doet voorstel tot extra inspanningen voor klimaatakkoord

De Vlaamse regering zet het licht nog niet op groen voor een intra-Belgisch klimaatakkoord. "De Vlaamse regering heeft een voorstel dat aan alle entiteiten een extra inspanning vraagt", zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois aan Belga. Over de inhoud van dat alternatieve voorstel wil Bourgeois voorlopig niks kwijt. Het voorstel is wal al bezorgd "aan iedereen die het moet hebben", klinkt het.

Na een lange vergadering tussen de bevoegde milieuministers zondag was het verwarring troef. Zo was er volgens Waals PS-minister Paul Furlan een akkoord, maar dat werd aan federale en Vlaamse kant ontkend. Er lag wel een voorstel op tafel waarbij Vlaanderen een grotere inspanning zou moeten doen op het vlak van hernieuwbare energie (10,4 procent in plaats van 10 procent, maar ook meer inkomsten zou krijgen uit de verkoop van emissierechten (52,5 procent in plaats van 50 procent). Maar volgens minister-president Geert Bourgeois heeft Vlaams minister Schauvliege snel duidelijk gemaakt dat ze het voorliggende voorstel "niet zou verdedigen binnen haar regering".

Witte rook

Hoewel Bourgeois zich eerder op de dag nog "voorzichtig positief" toonde over het bereiken van een akkoord, leverde een lange vergadering van de Vlaamse regering geen witte rook op. Volgens Bourgeois heeft Vlaanderen nu zelf een voorstel op tafel gelegd "waarin alle entiteiten om een extra inspanning gevraagd wordt". Over de inhoud van het voorstel wil de Vlaamse minister-president voorlopig niets kwijt.

Bourgeois zou in de loop van de dag ook contacten gehad hebben met premier Charles Michel, die in Parijs zit voor de klimaattop, en met zijn Waalse collega Paul Magnette. Heeft hij het Vlaamse voorstel al aan hen voorgelegd? "Het voorstel is bezorgd aan diegenen die het moeten hebben", aldus Bourgeois aan Belga.

"Risée van Parijs"

Groen reageert scherp op het uitblijven van een intra-Belgisch klimaatakkoord. Dat de Vlaamse regering haar zegen niet geeft, kan voor Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum niet door de beugel. Voor hem dragen de "N-VA-minister en N-VA-minister-president Geert Bourgeois een zware verantwoordelijkheid".

"Het is zover. De deadline is overschreden. De ministers van ons land staan wel in Parijs, maar zonder klimaatakkoord. Ze staan er met lege handen en rode kaken", reageert Hermes Sanctorum (Groen). "De verantwoordelijkheid voor dit falen gaat verder dan de vakministers. Omwille van ideologische redenen heeft de N-VA elk akkoord afgeblokt", aldus Sanctorum.

Sanctorum wijst de N-VA nog meer met de vinger. "De houding van de N-VA staat in schril contrast met die van meer en meer werkgevers en hun woordvoerders. Meer en meer bedrijven zien het belang en de voordelen van klimaatactie in. Maar de N-VA blijft vaststeken in een ouderwetse en conservatieve visie op economie. In die mate dat Vlaanderen op de Klimaattop de risée van Parijs is", besluit het Groen-parlementslid.

Uitleg van Marghem

Oppositiepartijen Groen en Ecolo willen dat minister van Energie Marie-Christine Marghem morgen toelichting komt geven over het uitblijven van een Belgisch klimaatakkoord. "Gelet op het afketsen van het Belgisch klimaatakkoord dringt onze fractie aan op een snelle toelichting van de bevoegde minister ten aanzien van de Kamer", aldus Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo.

Calvo lanceert de vraag nadat maandagavond is gebleken dat het wachten blijft op een akkoord over de intra-Belgische verdeling van de klimaatinspanningen- en opbrengsten. De Vlaamse regering gaat namelijk niet akkoord met wat op tafel lag en legt een alternatief voorstel op tafel.

Volgens Calvo moet Marghem snel tekst en uitleg komen geven over het uitblijven van een akkoord. Nog volgens Calvo zou de voorzitster van de Kamercommissie Volksgezondheid en Leefmilieu (Muriel Gerkens van Ecolo, red.) alvast principieel bereid zijn dinsdag een vergadering te organiseren.

Lees meer