PHOTO_NEWS

Waakzaamheidsfase voor hitte en ozon gestart

Vanaf 15 mei tot 30 september loopt de waakzaamheidsfase waarin temperaturen en ozonconcentraties nauwkeurig opgevolgd worden. Dat heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid vandaag gemeld in een persmededeling.

De Gemengde Interministeriële Conferentie Leefmilieu en Gezondheid heeft na de hittegolf van 2003 een plan voor hittegolf- en ozonpieken opgesteld waarin de risico's verbonden aan hittegolven en ozonpieken worden samengevat en maatregelen worden voorgesteld. Van 15 mei tot 30 september worden de gemiddelde minimum- en maximumtemperatuur en de ozonconcentraties nauwkeurig opgevolgd. Bij overschrijding van vooropgestelde drempelwaarden wordt overgegaan naar de waarschuwingsfase of de alarmfase.

Hitte kan aanleiding geven tot huiduitslag, uitdroging, hittekrampen, uitputting en zelfs een hitteslag. Veel ozon kan leiden tot kortademigheid, oog- en keelirritatie en hoofdpijn. Voor gevoelige personen kunnen de problemen ernstiger zijn. Gevoelige groepen zijn baby's en kleine kinderen, ouderen en chronisch zieken. Ook voor organisatoren van sportieve of culturele evenementen zijn de aanbevelingen belangrijk.

Belangrijke tips bij hittegolven zijn dat je meer moet drinken dan gewoonlijk, liefst water, al mogen fruitsappen ook, maar alcohol en koffie worden best vermeden. Je kunt ook beter binnenblijven en het lichaam regelmatig afkoelen. Zware inspanningen - en sportbeoefening - worden best vermeden tussen 11 en 22 uur. Je draagt liefst lichte kledij en wie buiten vertoeft, brengt best zonnebeschermende producten aan op de huid. Gevraagd wordt ook om te checken of senioren geen hulp nodig hebben en erover te waken dat kinderen niet alleen in een geparkeerde auto achterblijven.

Lees meer