THINKSTOCK

Opwarming aarde leidde tot uitsterven mammoet

Niet alleen de mens, maar ook het klimaat is verantwoordelijk voor het uitsterven van de mammoet. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Razendsnelle temperatuurstijgingen (4 tot 16 graden in enkele decennia) ten tijde van de laatste ijstijd hebben ertoe geleid dat megafauna als de wolharige mammoet en de reuzenluiaard zijn uitgestorven. De dieren konden moeilijk overleven in de nieuwe, veel warmere omstandigheden omdat de temperatuur onvermijdelijk ook effect had op hun habitat en hun prooien.

In tegenstelling tot wat eerder beweerd werd, is de mens dus niet alleen verantwoordelijk voor het uitsterven van de reusachtige zoogdieren. Vroeger onderzoek suggereerde dat het verdwijnen van de mammoet te wijten zou zijn aan overmatig jagen. Het nieuwe onderzoek, uitgevoerd door Amerikaanse en Australische wetenschappers, benadrukt dat een combinatie van beide factoren de genadeslag uitdeelde aan 's werelds grootste zoogdieren. 

"Mensen proberen één schuldige aan te wijzen: de mens of het klimaat", vertelt Alan Cooper, hoofdauteur van de studie en onderzoeker aan de Universiteit van Adelaide aan het Amerikaanse mediabedrijf VICE. "Maar wij tonen aan dat beide factoren erg belangrijk geweest zijn. Het is een mes dat aan twee kanten snijdt. De dieren worstelden al met de klimaatverandering, en toen verscheen de mens ten tonele. Mensen hebben immers de neiging om naar nieuwe gebieden te verhuizen als het warmer wordt. En wanneer mensen ergens opduiken, hebben ze een verstorend effect."

"Wanneer mensen ergens opduiken, hebben ze een verstorend effect"

Alan Cooper

Historische lessen

Cooper en zijn collega's deden vooral onderzoek naar het einde van het Pleistoceen en het begin van het Holoceen. In die periode steeg de temperatuur, waardoor menselijke samenlevingen tot bloei konden komen. "Het is de stabiliteit van het Holoceen die landbouw en het bestaan van gemeenschappen heeft mogelijk gemaakt. De hele menselijke beschaving is erop gebouwd", zegt Cooper. "Het laatste wat we nu moeten doen, is het klimaatsysteem porren met een stok. Helaas doen we het toch, door enorme hoeveelheden koolstofdioxide en methaan de atmosfeer in te pompen."

Het veranderende klimaat en de enorme ecologische voetafdruk die de mens achterlaat, maken dat we uit de studie belangrijke historische lessen moeten trekken. Cooper is bezorgd en meent dat de omstandigheden die de mens vandaag creëert, beginnen te lijken op de omstandigheden die 11.000 jaar geleden zo veel schade veroorzaakten.

Lees meer