THINKSTOCK

Uw bankrekening bepaalt welke kanker u krijgt

De buurt waar u woont, geeft hints over de soort kanker die u mogelijk ontwikkelt. Een analyse van de New York State Cancer Registry toont aan dat bepaalde kankers vaker voorkomen in gebieden met veel armoede en andere soorten in rijkere buurten. Dat schrijft Science Daily.

Uit de studie, die gepubliceerd werd in het vakblad Cancer van de American Cancer Society, blijkt dat kanker evenveel toeslaat bij arm en rijk. Maar de socio-economische status blijkt wel een invloed te hebben op het soort kanker dat men kan ontwikkelen.

Onderzoekers van de New York State Cancer Registry vergeleken de rijkste en armste buurten in zestien staten en Los Angeles - een gebied dat in totaal 42 procent van de bevolking in de VS vertegenwoordigt. Bijna drie miljoen kankers, die werden vastgesteld tussen 2005 en 2009, deelden ze in vier groepen in.

Sterftegraad
32 van de 39 kankersoorten vertoonden een opmerkelijk verband met de sociale status. Kankers als kaposisarcoom (een vorm van huidkanker), strottenhoofdkanker, baarmoederhalskanker, peniskanker en leverkanker komen vaker voor in de armste buurten. In de rijkste buurten is er dan weer een grotere concentratie van melanoom en vergelijkbare huidkankers, schildklierkanker en teelbalkanker.

Opmerkelijk is dat de kankers die met armoede geassocieerd zijn, een lagere incidentie en een hogere sterftegraad hebben. "Wie in armoede leeft, heeft dus een kleinere kans op kanker maar een grotere kans om aan de ziekte te sterven", zegt Dr. Francis Boscoe, die het onderzoek leidde.

Lees meer