3
afp

Waarom zijn we banger van een terroristische aanslag dan van een verkeersongeval?

De kans dat je sterft in een verkeersongeval is klein, maar de kans dat je sterft bij een terroristische aanslag is nog veel kleiner. Toch blijken we veel banger te zijn voor terroristen dan voor verkeersongevallen. Dat heeft alles te maken met een gebrek aan controle, zo blijkt uit verschillende studies.

Na de aanslagen van 11 september 2001 in New York durfden veel mensen niet meer te vliegen. In plaats van een binnenlandse vlucht te nemen, kozen veel Amerikanen voor de auto. Het gevolg: 1.600 extra verkeersdoden. Aanslagen kruipen in de hoofden van de bevolking en dringen rede naar de achtergrond.

Gebrek aan controle

In Europa vallen 127 keer meer doden in het verkeer dan bij terreuraanslagen. Toch schatten mensen doorgaans het risico verkeerd in. Het gebrek aan controle speelt daar een grote rol in. Zo is bijvoorbeeld de kans dat je om het leven komt door een vliegtuigongeluk aanzienlijk kleiner dan wanneer je de auto instapt. Maar je geeft de controle uit handen, en moet vertrouwen op de piloot. Dat vergroot het gevoel van risico.

3 Berichten over verkeersongevallen blijven minder lang bij, waardoor we het risico verkeerd inschatten.
Mozkito Berichten over verkeersongevallen blijven minder lang bij, waardoor we het risico verkeerd inschatten.

Inschattingsvermogen

Amerikaanse wetenschappers van 'The Royal Society' hebben het inschattingsvermogen van mensen getest en kwamen tot opmerkelijke vaststellingen. Ze vroegen aan proefpersonen om in te schatten hoeveel mensen er jaarlijks sterven door tornado's en overstromingen, en hoeveel er sterven aan astma en diabetes.  Elk jaar sterven tienduizenden mensen meer aan diabetes dan door tornado's, maar volgens de schattingen van de proefpersonen lag het slachtofferaantal ongeveer gelijk.  

We zien meer gevaar in gebeurtenissen waarbij veel mensen tegelijk sterven. Omdat de media er uitgebreid over berichten, blijven dergelijke gebeurtenissen je langer bij. Hierdoor krijg je het gevoel dat ze vaker voorkomen, terwijl dat helemaal niet het geval is.

Beelden verhogen stress

Beelden spelen daarbij ook een grote rol. Rampen worden altijd goed in beeld gebracht, wat de impact vergroot. Wetenschappers van de National Academy of Sciences onderzochten de rol van de media bij rampen en kwamen tot de vaststelling dat beelden extra stress veroorzaken. De onderzoekers gingen na wie het hoogste stressniveau vertoonde: mensen die in de buurt waren van de aanslag op de marathon van Boston in 2013 of mensen die veel beelden van de aanslag hadden gezien. Wie veel beelden had gezien, bleek meer stress te hebben.

3 Bij de aanslag van Boston vielen vijf doden en 176 gewonden.
getty Bij de aanslag van Boston vielen vijf doden en 176 gewonden.

Lees meer