4
thinkstock

Welkom in Pleistoceen Park: wetenschappers willen in Siberië ijstijd terugbrengen, inclusief mammoeten

Wie dacht dat Jurassic Park vergezochte fictie was: denk maar eens opnieuw. Russische wetenschappers hebben onthuld dat ze in Siberië een park aan het aanleggen zijn waar ze de ijstijd willen terugbrengen, inclusief in het laboratorium gekweekte wolharige mammoeten.

Alles gebeurt op een stuk land van 80 vierkante kilometer in het Arctische deel van Siberië. Bedoeling is om de graslanden die er waren in het pleistoceen (tussen 2,85 miljoen en 11.700 jaar geleden) en die nu bossen zijn geworden, terug te brengen.

Bodem
De graslanden zouden het zonlicht beter weerkaatsen en toelaten dat de koude dieper in de bodem doordringt. Dat zou meteen een positief effect hebben op de opwarming van de aarde, aldus de wetenschappers, en het terugdringen van de Siberische permafrost tegengaan.

Hoewel de meeste mensen vooral aan sneeuw en gletsjers zullen denken, was de aarde tijdens de ijstijd ook voor een groot deel bedekt met steppe of grasland. En het is die laatste die Sergey Zimov en zijn team in Pleistoceen Park in het noordoosten van Rusland willen laten herleven. Inclusief de planteneters die er over de aarde zwierven. Daarbij hoort ook de wolharige mammoet.

Aanzet
De aanzet tot het park werd in 1996 al gegeven. Sergey Zimov wilde een Arctische versie van de Afrikaanse savanne creëren. Intussen is er al een flink stuk van het gebied vrijgemaakt van bomen met grote bulldozers en lopen er al wilde paarden, bizons en muskusossen rond. Maar om het gebied boomvrij te houden zijn er ook nog duizenden wolharige mammoeten nodig, aldus Zimov. (lees hieronder verder)

4 Muskusossen in de sneeuw.
Facebook Muskusossen in de sneeuw.
4
Facebook

En hun komst zou niet eens zo lang meer hoeven te duren. Zo maakten wetenschappers van de universiteit van Harvard vorige maand nog bekend dat het mogelijk moet zijn om binnen de twee jaar via genetische manipulatie een nieuwe olifantensoort te creëren die sterk op de mammoet gelijkt. Gebruik makend van genetisch materiaal uit mammoetresten.

Reuzenwolf
En daarna is het aan de carnivoren, zo klinkt het. Zimov wil onder meer grijze wolven, Siberische tijgers en poema's loslaten in zijn park en droomt er ook van uitgestorven soorten terug te brengen als de holenleeuw en de reuzenwolf. "Om het nieuwe ecosysteem duurzaam te maken, moeten er zowel grote planteneters, herkauwers als jagers zijn", klinkt het op de website van Pleistoceen Park.

4 De holenleeuw is momenteel nog uitgestorven.
rv De holenleeuw is momenteel nog uitgestorven.

Of dat niet voor God spelen is? "Dat stoort me niet in het minst", aldus Zimov. "We doen het nu al. Sommige steden wekken bijvoorbeeld op een kunstmatige manier regen op tegen droogte. Dat is toch hetzelfde? Waarom zouden we niet proberen om het nog beter te doen?"

Lees meer