Een zeldzaam panorama over Los Angeles, een stad die zonder corona meestal in smog is gehuld.
AFP Een zeldzaam panorama over Los Angeles, een stad die zonder corona meestal in smog is gehuld.

Quarantainemaatregelen zorgen voor forse daling wereldwijde CO2-uitstoot, maar geen reden tot juichen

De wereldwijde CO2-uitstoot is in april met 17 procent gedaald tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om de grootste daling ooit waargenomen, waarmee de uitstoot van het broeikasgas zich op hetzelfde niveau van 2006 bevindt. Dat blijkt uit een studie die vandaag is verschenen in het vakblad Nature Climate Change. Maar toch betekent de scherpe daling niet per se goed nieuws, waarschuwen de onderzoekers. 

Over het hele jaar 2020 verspreid zou de wereldwijde CO2-uitstoot met 7 procent kunnen dalen, denken de onderzoekers. Maar veel zal afhangen van de verdere evolutie van de maatregelen in verschillende landen. 

Een groep wetenschappers uit verschillende landen onderzochten de CO2-uitstoot in 69 landen, de 50 Amerikaanse staten en 30 Chinese provincies, ingedeeld volgens zes economische sectoren en drie lockdown-niveaus. 

Volgens hen stootte de hele wereld vorig jaar ongeveer 100 miljoen ton CO2 per dag uit, vooral door de productie van fossiele brandstoffen. Begin april van dit jaar was dat aantal teruggevallen tot 83 miljoen ton per dag, een daling van 17 procent. In sommige landen ging het bij momenten zelfs om een daling van 26 procent. De uitstoot door het vliegverkeer daalde in de zwaarst getroffen landen met 75 procent, die van het landtransport met 50 procent, en die van de energiesector met 15 procent. In de industrie met 35 procent minder CO2-uitstoot gemeten, maar in huishoudens werd er net 5 procent meer uitgestoten.

“Geen structurele verandering”

Afhankelijk van hoe de situatie wereldwijd verder evolueert, kan er dit jaar tot 7 procent minder uitgestoten worden in vergelijking met vorig jaar. Als we terugkeren naar de pre-coronasituatie midden juni, gaat het om een daling van 4 procent. Dat zou de grootste daling sinds de Tweede Wereldoorlog zijn. Volgens de Verenigde Naties moet de CO2-uitstoot 2,7 procent per jaar dalen om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celcius te houden. Willen we de opwarming onder de 1,5 graden houden, moet de uitstoot zelfs met 7,6 procent naar beneden. Zonder de coronapandemie kenden we een jaarlijkse stijging van ongeveer 1 procent.

De waargenomen dalingen betekenen dan ook niet dat we de goede weg op zijn, waarschuwen de auteurs van de studie. Ze wijzen erop dat de hele situatie tijdelijk is, en geenszins een gevolg is van structurele veranderingen in de economie, het transport, of de energie. De kans is niet klein dat de CO2-uitstoot snel opnieuw de hoogte in gejaagd wordt wanneer de economieën wereldwijd opnieuw op volle kracht draaien.

“Dit is niet de manier waarop we de klimaatverandering moeten aanpakken”, zegt Corinne Le Quéré, een van de auteurs van de studie en professor aan de universiteit van East Anglia. “Tegelijkertijd is ondanks alle maatregelen 83 procent van de CO2-uitstoot gewoon overgebleven, wat aantoont hoe moeilijk het is het probleem aan te pakken met gedragsverandering alleen.” Want met minder vliegen, minder autorijden en massaal thuiswerken gaan we het niet redden, waarschuwt Le Quéré. Er zijn dringend structurele veranderingen in de economie en industrie nodig.

Lees meer