2 Een studentenkamer te huur in Leuven (Archiefbeeld ter illustratie).
Foto Vertommen Een studentenkamer te huur in Leuven (Archiefbeeld ter illustratie).

Nieuwe huurwetgeving vanaf 1 januari 2019. Dit verandert er

De belangrijkste wijzigingen op een rij

Het nieuwe Vlaamse huurdecreet zal op 1 januari 2019 in werking treden. Het decreet verandert de regels met betrekking tot de huur voor hoofdverblijfplaatsen en studentenverhuur. Voor alle andere huurovereenkomsten blijven de oude regels van toepassing. Huur-Recht.be somt de belangrijkste wijzigingen voor huurders en verhuurders op.

Aanvankelijk zou het nieuwe Vlaamse huurdecreet al op 1 september 2018 in voege treden, maar Vlaams minister van Wonen, Liesbeth Homans (N-VA), stelde de inwerkingtreding uit tot begin 2019. Schriftelijke huurovereenkomsten die na 1 januari worden ondertekend, zullen automatisch onderworpen zijn aan de bepalingen van het nieuwe decreet. Huurovereenkomsten gesloten voor deze datum (al dan niet uitdrukkelijk of stilzwijgend verlengd), blijven onder toepassing vallen van het oude (federale) woninghuurrecht.

Nieuwe regels

Eén van de meest opvallende nieuwe regels is dat verhuurders een huurwaarborg zullen kunnen eisen van drie maanden huur. Voordien mocht de eigenaar maximum twee maanden huur als waarborg vragen.

Deze nieuwe regel zorgde al voor veel discussie. “De balans moet worden gemaakt tussen de zekerheid voor de verhuurder bij wanbetaling of schade en de toegankelijkheid tot de private huurmarkt voor financieel zwakkere huurders”, legt advocaat Griffin Verept van Huur-Recht.be uit. “Om beide belangen te verzoenen werd de huurwaarborg omhoog getrokken, maar wordt door de wetgever een nieuwe mogelijkheid tot huurwaarborglening uitgewerkt.”

Verder voert het decreet ook een bijkomende sanctie in voor wanneer de waarborg niet op een geblokkeerde rekening wordt gezet. De huurder die een waarborg cash heeft overhandigd, mag het bedrag laten gelden als betaling van de huurprijs. Tegelijk moet de huurder wel hetzelfde bedrag op een geblokkeerde rekening plaatsen.

Een huurovereenkomst van negen jaar blijft de regel. De korte overeenkomsten van maximum drie jaar kunnen ook nog steeds. Nieuw is wel dat de huurder bij contracten van korte duur voortaan ook een opzegmogelijkheid heeft, mits uiteraard de naleving van een bepaalde opzegtermijn en -vergoeding. De schadevergoeding is dan anderhalve, een hele of een halve maand de huurprijs, naargelang men opzegt in het eerste, tweede of derde jaar.

2
Vertommen

Met de invoering van het huurdecreet wordt ook de medehuur beter gereglementeerd. Zo worden partners binnen een geïnstitutionaliseerde partnerrelatie (huwelijk en wettelijke samenwoning) beter beschermd en moeten nieuwe regels ervoor zorgen dat bij het beëindigen van de relatie het huurcontract sneller kan worden overgenomen.

Een andere belangrijke bepaling is dat de Vlaamse regering, wat betreft de onderhouds- en herstellingsplicht van huurder en verhuurder, een richtinggevende lijst zal opstellen. Zo zullen talloze discussies in de toekomst kunnen worden vermeden.

Studenten

Tot slot voert het nieuwe decreet ook bijkomende bescherming in voor studenten. Die vielen voordien immers onder de algemene regels. De student zal onder andere bij de beëindiging van de studies zijn ‘kot’ kunnen opzeggen, zonder dat hij er toe gehouden is een hele termijn te blijven verderzetten.

Bekijk ook:

Elke woning in Vlaanderen heeft vanaf nu eigen woningpas:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

3 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Christophe Reynvoet

    Klopt het dat de kosten van de syndicus met de nieuwe huurwet ten laste zijn van de huurder?

  • Frank Joos

    Als verhuurder verhuur je toch aan wie je zelf wilt zeker.

Lees meer