Als het technisch mogelijk is, kan je nu perfect alleen het glas vervangen en zo de kosten voorlopig minimaliseren. Maar op lange termijn is dit niet de meest praktische oplossing.
Profel Als het technisch mogelijk is, kan je nu perfect alleen het glas vervangen en zo de kosten voorlopig minimaliseren. Maar op lange termijn is dit niet de meest praktische oplossing.

Nog enkel glas? Zo vervang je je ramen meteen goed

Sinds 1 januari van dit jaar moeten alle huizen en appartementen in Vlaanderen minstens dubbel glas hebben. Door deze dubbelglasnorm moeten heel wat eigenaars van oudere woningen verplicht hun ramen renoveren. Maar vervang je dan best enkel het glas? Of beter ineens ook je schrijnwerk? Bouwsite Livios zocht het uit.

Totaalrenovatie of niet?

Wanneer je dubbel glas of hoogrendementsglas plaatst, doe je dat meestal voor een betere isolatie. In deze optiek zijn veel mensen geneigd om bij een raamrenovatie naast het glas ook het schrijnwerk te vervangen. Nieuw buitenschrijnwerk zal immers beter isoleren en een betere dichting bieden. Maar is een totaalrenovatie van je ramen op andere vlakken ook interessant?

Je ramen volledig vervangen betekent bijvoorbeeld een hogere kostprijs die je pas na enkele decennia terugverdient. Zo betaal je al snel meer dan 600 euro per m2 voor een volledige vervanging. Bovendien vraagt het minder werk en afwerking als je alleen het glas vervangt en heb je minder stof. Daarnaast is het soms ook gewoon niet wenselijk of mogelijk om het schrijnwerk te vervangen omdat dit de aanblik van de woning beïnvloedt. Denk maar aan oude ramen uit massieve eik of gebouwen met een erfgoedwaarde.

Voorwaarden om het schrijnwerk te behouden

Wil je alleen het glas vervangen? Dan moet je schrijnwerk wel aan twee voorwaarden voldoen. Ten eerste moet het nog in goede staat zijn. De profielen moeten zeker nog stevig genoeg zijn om het gewicht van dubbel glas of hoogrendementsglas te kunnen dragen en voldoende dichting bieden. Een tweede voorwaarde is dat het schrijnwerk dik genoeg is om hoogrendementsglas met een spouw van 12 tot 16 mm te kunnen opnemen.

Als je schrijnwerk aan beide voorwaarden voldoet, kan je in principe alleen het enkel glas of de oude dubbele beglazing laten vervangen. Met een gemiddelde prijs van 300 euro per m2 voor hoogrendementsglas met een U-waarde van 1,0 W/m²K, betaal je zo maar de helft van wat je zou uitgeven voor een totaalrenovatie.

Langetermijnaanpak

Naast de vraag of het technisch mogelijk is om alleen het glas te vervangen, stelt zich ook de vraag wat op lange termijn het interessantst is. We weten namelijk dat alle woningen tegen 2050 energetisch gerenoveerd moeten zijn. En daar horen ook performante raamkaders bij. “De raamkaders van ramen waar men overweegt om enkel het glas te vervangen, voldoen hier zeker niet aan. Dus de komende dertig jaar zullen die sowieso vervangen moeten worden”, vertelt Wouter Hilderson, technisch adviseur bij Pixii, het kennisplatform voor energieneutraal bouwen.

Groter geheel

Daarnaast weten we ook dat de gevels, waar mogelijk, tegen 2050 zo goed mogelijk geïsoleerd moeten zijn. Dit zijn ook ingrijpende werken die er de komende dertig jaar aankomen en een rol spelen in het groter geheel. “Ramen en gevels sluiten immers op elkaar aan dus technisch gezien is het interessanter om beide samen aan te pakken. Zo kan je de isolatie goed op de ramen laten aansluiten en alles ook luchtdicht, en dus tochtvrij, maken”, zegt Wouter. Als je nieuwe ramen plaatst, kan je niet alleen heel wat energie besparen maar kom je ook in aanmerking voor een aantal premies.

Praktisch denken

De vraag of je bij een raamrenovatie alleen het glas vervangt of best ineens ook het schrijnwerk, hangt dus af van je korte- en langetermijnplanning. Als het technisch mogelijk is, kan je nu perfect alleen het glas vervangen en zo de kosten voorlopig minimaliseren. Maar op lange termijn blijkt dit niet de meest praktische oplossing. Je oude raamprofielen moeten er op termijn toch uit. Als je nu een totaalrenovatie van je ramen doet, kan je bovendien bij de plaatsing ervan al rekening houden met hoe je nadien je gevel gaat isoleren.

Nog op zoek naar inspiratie voor je nieuwe ramen en deuren? Deze folders helpen je alvast op weg

Lees ook op Livios.be:

Ook dakisolatie is verplicht in Vlaanderen: zo dik moet je isoleren

Nog geen rookmelders geplaatst? Dat kan je makkelijk zelf

Strengere eisen voor nieuwbouw én renovatie sinds dit jaar

BronLivios 

Lees meer