Vereffen nooit de volledige aannemingsprijs vóór de oplevering van de werken.
Getty Images/iStockphoto Vereffen nooit de volledige aannemingsprijs vóór de oplevering van de werken.

Voorschotten betalen aan je aannemer: dit zegt de wet!

Het komt wel vaker voor, een aannemer die een voorschot vraagt. Ook al staat hierover niets in je offerte. Moet je dan een voorschot betalen? Bouwsite Livios vroeg wat jouw rechten en plichten zijn aan advocaat Jan Allaert van Bonus Advocaten.

De wet maakt een duidelijk onderscheid tussen aannemingsovereenkomsten die onder de wet-Breyne vallen en welke niet. “De wet-Breyne voorziet in een wettelijke voorschotregeling. Bij de ‘algemene’ aanneming is dat niet het geval”, legt Allaert uit. “Bij gebrek aan een specifieke regelgeving, valt de wet terug op het gemeen recht en het Burgerlijk Wetboek. Maar er staan weinig bepalingen in over aanneming. En die vermelden niets over voorschotten. Aannemers mogen wettelijk gezien dus voorschotten vragen.”

TIP: Een correcte offerte begint bij de juiste aannemer: Zo kies je een betrouwbare aannemer.

Vermijd excessieve voorschotten

Het is volgens advocaat Allaert ook begrijpelijk. “Aannemers moeten voor de uitvoering van werken allerhande grondstoffen en materialen aankopen en de btw voorschieten. Op de omvang van een voorschot geldt geen wettelijke limiet. Maar buitensporige bedragen van 50% en meer zijn af te raden.”

Gulden middenweg

Je bent als bouwheer niet verplicht om in te stemmen met een voorschot. “Maar als je weigert, riskeer je dat je aannemer de opdracht niet wil uitvoeren.” De gulden middenweg? “Instemmen met een voorschot, maar het bedrag beperken. Onderhandel over de betalingsmodaliteiten om tot een compromis te komen. Duidelijke afspraken zijn erg belangrijk.”

Offerte aanvaarden = overeenkomst

Allaert wijst erop dat als je een offerte aanvaardt, die ook geldt als overeenkomst tussen beide partijen. “Wees dus extra aandachtig voor de voorwaarden in je offerte. Verleen je je goedkeuring aan de aannemer om werken op te starten op basis van zijn bestek of offerte? Dan ligt de overeenkomst tussen jou en hem vast volgens die voorwaarden. Zet jullie afspraken zeker op papier en bevestig ze met een handtekening van alle partijen. Met een ondertekende offerte en betalingsmodaliteiten sluit je discussies uit.”

TIP: Fout in de woning gevonden? Zo los je een conflict met je aannemer op

Wanneer betalen?

Je moet de aannemingsprijs betalen volgens de voorwaarden van je overeenkomst. “Bij gebrek aan een wettelijke bepaling of contractuele regeling is de prijs pas opeisbaar na voltooiing van de werken. En dus niet naargelang ze vorderen. Je kan als bouwheer dan ook slechts aangesproken worden tot het betalen van voorschotten volgens wat effectief is gepresteerd of uitgevoerd.”

Controleplicht voor de bouwheer

Verder heb je als bouwheer een controleplicht. “Dat wil zeggen dat je tijdens de uitvoering van de werken de hoeveelheden, werkuren, materialen... van de aannemer verifieert. De aannemer moet dit mogelijk maken. Door het ter beschikking stellen van periodieke staten, bijvoorbeeld. Als hij dit niet doet, mag je elke betaling weigeren. Dat mag ook als je aannemer een voorschot zou vorderen dat de uitgevoerde werken overschrijdt.”

Stok achter de deur

Nog een wijze raad: “Vereffen nooit de volledige aannemingsprijs vóór de oplevering van de werken. Als er zich tijdens de uitvoering gebreken voordoen, heb je als bouwheer – voor zover je de aannemingsprijs nog niet integraal hebt voldaan - een middel om de aannemer tot een oplossing te dwingen. Een gedeelte van de aannemingsprijs inhouden, kan dus als een stok achter de deur werken.”

Conclusie?

Je aannemer mag voorschotten vragen. Zelfs hele hoge. Jij als bouwheer hebt uiteraard het recht om dit te weigeren. Zet je handtekening nooit onder een offerte met een voorschotregeling waar je je niet goed bij voelt. Probeer een compromis te zoeken of blaas de deal af.

Lees ook

Een waterdichte afspraak met je aannemer? Download hier gratis modelcontracten

Je aannemer in gebreke stellen? Dat doe je zo

Bouwen met één of meerdere aannemers? Dit zijn de voor- en nadelen

BronLivios

22 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • jean-pierre rejek

    Ludwig Vanden Boer zo zou ik het ook doen het bedrag op de derden rekening plaatsen zodat de aannemer weet dat er geld is en alleen krijgt als de werken correct zijn uitgevoerd en die zever van ik moet voorschot krijgen om brikken te bestellen mogen ophoepelen .

  • Ludwig Vanden Boer

    Het gebeurt ook heel veel dat de aannemer het voorschot int en de werken niet, slecht of te laat uitvoert of hij gaat in faling met het geld in zijn zakken en begint 's anderendaags opnieuw onder een andere naam.Leuk voor de bouwheer.Misschien eens een derden rekening verplichten voor alle zelfstandigen die werken uitvoeren Bij faling kan het geld terug naar de bouwheer indien nog geen werken uitgevoerd Geschillen kunnen voor de vrederechter en geld is er in beide richtingen.

Lees meer