Bozarc

Wanneer heb je (g)een bouwvergunning nodig?

Een opvallende kop in het nieuws: ‘Sloop dreigt voor niet-vergunde carport van bekende burgemeester Walter De Donder’. Ben jij ook van plan om bij te bouwen aan je woning? Of overweeg je een carport of veranda? Loop dan niet het risico dat je alles moet slopen. Bouwsite Livios weet voor welke werken je eerst een vergunning moet aanvragen. 

In principe moet je voor alle bouwwerken een vergunning aanvragen. Het woord ‘bouwwerken’ mag je ruim interpreteren. Het herbouwen of verbouwen van een bouwwerk, net als afbraakwerken, ondergrondse of verplaatsbare constructies horen daar bij. Verder ook voor ontbossen, aanmerkelijke reliëfwijzigingen, bepaalde gebruikswijzigingen van de grond (bv. in een landbouwgebied een hoeve gebruiken als woning) en de aanleg van verhardingen.

Uitzonderingen voor kleine werken

Er wordt een uitzondering gemaakt voor een aantal kleinere werken. Uiteraard mogen deze werken niet strijdig zijn met de geldende reglementeringen. Als je bijvoorbeeld een tuinhuis plaatst, moet je de afstand ten opzichte van de perceelsgrenzen nog altijd respecteren. Vaak wordt ook vermeld dat de werken aan een vergund gebouw moeten gebeuren of in de directe omgeving ervan. Onder dit laatste verstaat men binnen een straal van 30 meter van de uiterste grenzen van het woongebouw.

Volstaat een melding?

Voor bepaalde situaties heb je geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Het alternatief is de meldingsplicht. Die geldt voor een uitbreiding vast aan de woning van maximaal 40 m² groot, zoals bijvoorbeeld een garage, annex met bijkeuken of een veranda. Via een zogenaamd vast formulier moet je de werken wel dertig dagen voor aanvang melden aan het gemeentebestuur.

Stabiliteitswerken

Interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken en het maken van een grote opening in de muur om er een raam in te plaatsen, vallen  ook onder de meldingsplicht. Opgelet: aan de regels rond medewerking van een architect, de EPB-regelgeving en de aanstelling van een veiligheidscoördinator verandert er niets. Als je een muur wil weghalen voor bijvoorbeeld het plaatsen van een veranda of andere zaken doet die betrekking hebben op stabiliteit, moet je een beroep doen op een architect.

Vrijstelling

Samen met de meldingsplicht is ook de regeling van de vrijstelling in werking getreden. Voor deze werken is geen stedenbouwkundige vergunning of zelfs meldingsplicht meer nodig. Denk maar aan het plaatsen van zonnepanelen, reclameborden en schotelantennes.

Lees ook op Livios.be:

Tuinhuis kiezen: dit zijn je opties

Carport of garage: zo hak je de knoop door

Zelf een boom vellen? Doe het stap voor stap met dit handige plan

BronLivios 

Lees meer